Функции

Оптимизиран експорт на стоки

Пътеката, която следва работника, докато събира артикулите из склада е базирана на частна логика спрямо изискванията на фирмата.

Мобилни устройства

За по-добра портативност и използваемост, потребителският интерфейс е оптимизиран и за малки размери на екрана.

Контролирана Среда

Назначаване на задачи към списък, който е асоцииран с работник. Автоматично балансиране на натовареността.

Складове с 3D визуализация

Можете да създавате виртуална 2d/3d карта на склад със софтуер за 3d дизайн по ваш избор. След което имате възможността да запомняте често използвани позиции от 3d модела за по-бърз достъп, от който например, можете да започнете ревизия на по-късен етап.

Логическата структура на склада е базирана на дърво от възли, вложени един в друг директно от простите фигури във входния файл на 3d модела. За по-добра оптимизация и логистика, определен брой отправни точни се снемат от пода на виртуалния 3d модел за да формират пътища и ключови точки.

Warehouse 3D 02
logistica

Оптимизирана обработка на пакети

Всички артикули, който трябва да се изнесат от един или повече складове биват обработени на групи, което значително намалява отнетото време, прекарано в тяхното събиране. Може да се дефинират частни правила за определени складове или зони от тях, които ще намалят значително ненужното разопаковане на големи пакети или съответно – събирането на много на брой малки пакети, вместо да се вземат наведнъж в един голям .

Групирането на артикулите се прави напълно прозрачно от гледна точка на работниците в склада, докато нови и нови заявки за експедиция идват по всяко време.

Списъци със задачи в склад

Множество списъци (или още по-точно – опашки) могат да бъдат прикачени към определени складове или зони от тях. Всеки списък е закачен за един работник в определен момент от време. Докато новите заявки за експедиция пристигат, задачите се балансират за по-равномерна натовареност и съответно бързина, по отделните списъци за склада, които са на разположение. Всеки списък е сортиран така, че необходимото време за неговото изпълнение да е минимално, т.е. работника да не се праща от единия край на склада до другия и обратно, а пътят който трябва да обходи да е най-кратък.

Ако някой от артикулите остане прекалено дълго в списъка за изпълнение (поради сортиране или други артикули, които могат да дойдат по всяко време), то той ще получи по-голям приоритет и ще се предвижи по-напред, така че да не се застоява прекалено дълго, а да се обработи колкото може по рано.

 

worker with fork pallet truck
transport logistique

Поток от данни в реално време

Наблюдавайте всичко в складовете в реално време! Активни потребители, Натовареност на списъците със задачи – обработени/необработени, Натовареност на сървъра, Действия извършени от потребителите в реално време.

Обработката на липсващи или преместени артикули е много по лесна. Ръчно прехвърляне на задачи между списъците при нужда.

Нива на достъп

Контролирайте достъпа на потребителите до определени определени функции и раздели с чувствителни данни на системата.

Гъвкав работен процес

Поставяне на частни правила, който позволяват по-добър контрол на артикулите, който се изнасят от складовете.

Повишаване на продуктивността

Забързване на работния процес и оптимизиране на задачите, използвайки високо паралелна и скалируема стратегия за работа в екип.

  • Детайлен контрол на работни  процес, базиран на зониране на складовете параметризиране на артикулите
  • Централизирана услуга за синхронизиране на общите задачи по складовете
  • Постоянен поток на входни документи (поръчки, експедиционни протоколи) за експедиция от един и ли повече склада
  • Бърз интерфейс за вход от баркод четци
  • Репорти и графики, подходящи за широк набор от устройства
  • Управление и зониране на складове
  • Специализиран екран за мониторинг на потокът от данни в реално време
  • Режими на симулация, предоставящи по лесен начин за проверка и решаване на проблеми в склад
  • API за достъп на системи от трети лица